Om Arkikonsulent

Lasse Bengtsson, arkitekt til private byggeprojekter

Arkitekt med højt niveau og lavt honorar

Lasse Bengtsson har som arkitekt specialiseret sig i ny-, om- og tilbygninger for private. Kontakt ham for en uforpligtende samtale om jeres byggedrømme.

“Siden min pensionering i 2014 har jeg drevet en mindre arkitektvirksomhed, Arkikonsulent, hvor jeg udfører arkitektopgaver i eget regi.

Det handler overvejende om skitseprojekter, ansøgninger til myndigheder samt ombygninger/indretninger af bolig- og erhvervslokaler.

Da Arkikonsulent er et énmandsfirma, som jeg driver fra min bopæl, har jeg ingen administrative udgifter i form af lønninger til medarbejdere eller leje af kontorlokaler.

Derfor er mit honorar konkurrencedygtigt samtidig med, at kvaliteten i mit arbejde er i højsædet.”

Uddannelse og erfaring

Lasse Bengtsson er udlært tømrersvend, uddannet byggetekniker på Byggeteknisk Højskole i København og uddannet arkitekt med afgang fra Kunstakademiets Arkitektskole i København.

Han har virket som arkitekt både før, under og efter studiet på arkitektskolen. Gennem årene har han arbejdet på nogle af landets bedste tegnestuer.

Lasse har desuden (sideløbende med sit arkitektarbejde) undervist i i 13 år på Byggeteknisk Højskole i København . I den forbindelse har han skrevet lærebogen Byggeriets materialer, som fortsat bliver anvendt i uddannelsen på alle landets bygningskonstruktørskoler.

I årene 1990-2008 var Lasse provstiarkitekt for Bispebjerg-Brønshøj Provsti. Her var han øverste byggefaglige synsmand for provstiets 12 kirker og 22 embedsboliger. Det inkluderede blandt andet Københavns ældste bygning, Brønshøj Kirke fra omkring år 1168 samt Grundtvigs Kirke.

De sidste ti år inden sin pensionering arbejdede Lasse som projektleder i Center for Bydesign i Københavns Kommune. Blandt andet med byfornyelse, etablering af Visuelt Bygningsregister i København (på nettet) og den årlige bygningspræmiering i Københavns Kommune.

Uddannelse

Arkitekt
Byggetekniker
Tømrersvend

Tegnestuer

Steen Eiler Rasmussens Tegnestue
Arkitektfirmaet Halldor Gunnløgsson & Jørn Nielsen
KHR Arkitekter under Knud Holscher

Tegnestuen Vandkunsten

Øvrige stillinger

Underviser, Byggeteknisk Højskole, København
Provstiarkitekt
Bispebjerg-Brønshøj Provsti
Projektleder, Center for Bydesign, Københavns Kommune

Udgivelser

Lærebog:
Byggeriets materialer
Ny Nordisk Forlag

Lasse har igennem alle årene sideløbende løst arkitektopgaver i eget regi.

Kontakt

+ 45 26 15 38 60
arkikonsulent@gmail.com