Indhentning af priser på byggeriet

Arkitektens tegneredskaber til brug ved hovedprojekt og indhentning af tilbud fra entreprenør.

Hovedprojekt til indhentning af tilbud fra entreprenør

I denne fase detaljeres jeres byggeprojekt yderligere med henblik på at indhente tilbud fra en eller flere entreprenører. Arkikonsulent har i den forbindelse et tæt samarbejde med ingeniører, der laver de statiske beregninger, som sikrer, at bygningen bliver stående i mange år. Det er i samme del af processen, at vi får styr på de tekniske installationer, og hvordan de skal føres rundt i huset. Arkikonsulent tager ligeledes kontakt til eksterne konsulenter, så som landmåler, geotekniker mv.

Dernæst tager vi de endelige beslutninger omkring konstruktionsprincipper og overfladematerialer og udfører tegningsmateriale, som understøtter dette. Materialet kan derefter sendes ud til udvalgte entreprenører, som kan give tilbud på opgaven.

Arkikonsulent udfærdiger følgende færdige tegninger:

  • Hovedtegninger i mål 1:100 af nye bygninger.
  • Oversigtstegninger i mål 1:20
  • Detailtegninger i mål 1:5 eller 1:1

Pris på udarbejdelse af hovedprojekt

Pris på hovedprojekt

Du er altid velkommen til at kontakte Arkikonsulent for at få en pris på et hovedprojekt.

Kontakt

+45 26 15 38 60
arkikonsulent@gmail.com