Byggetilladelse

Plantegning som eksempel ved indhentning af byggetilladelse

Arkikonsulent kan hjælpe dig, når du skal søge kommunen om tilladelse til at udføre dine projekter i virkeligheden.

Hvis du har et skitseforslag, der viser sig at kunne realiseres, tilretter Arkikonsulent tegninger og udfærdiger alle dokumenter, så de opfylder de krav, myndighederne stiller til grundlagsmaterialet for en ansøgning om byggetilladelse.

Materiale

Færdige tegninger:

  • Plan, snit og facader i mål 1:100 af eksisterende bygninger.
  • Plan, snit og facader i mål 1:100 af nye bygninger.
  • Situationsplan i mål 1:200 med alle bygninger.

Skriftligt materiale:

  • Adgang fra husets ejer til ansøgningsskema i Den nationale portal Byg og Miljø.
  • Kort beskrivelse af konstruktioner og materialer.
  • Materiale til evt. nabohøring.
  • Ansøgning om byggetilladelse via Den nationale portal Byg og Miljø.

En byggetilladelse er kun gyldig i 12 måneder, og anmeldelse af byggestart skal foretages inden denne frist udløber.

Arbejdet med at søge om byggetilladelse udfører Arkikonsulent enten alene eller – hvis nødvendigt – også med ingeniørbistand.

Der kan højst blive tale om lidt hjælp fra dig til at indhente naboerklæringer, dvs. naboernes accept af projektet.

Pris på ansøgning om byggetilladelse

Du er altid velkommen til at kontakte Arkikonsulent for at få en pris på en ansøgning.

Kontakt

+45 26 15 38 60
arkikonsulent@gmail.com