Indretning

Trappe i ombygning og indretning af lejlighed.

Ombygning og indretning af lokaler

Arkikonsulent kan udarbejde forslag til ombygning og indretning af dine bolig- og erhvervslokaler. En aftale vil typisk omhandle nedenstående arkitektarbejder:

  1. Planskitser til belysning af mulighederne for en indretning og eventuel ombygning af lokalerne på baggrund af jeres ønsker.
  2. Når I har valgt et forslag, kan vi uddybe tegninger med plan og opstalt i alle involverede rum samt fastsætte et overordnet overslag på håndværkerudgifter.

Det valgte forslag kan bearbejdes og alle nødvendige dokumenter udarbejdes til brug for en lovmæssig ansøgning om byggetilladelse. Efter jeres godkendelse indsendes ansøgningsmaterialet til relevante myndigheder.

Pris på indretning

Du er altid velkommen til at kontakte Arkikonsulent for at få en pris på et forslag til indretning.

Kontakt

+45 26 15 38 60
arkikonsulent@gmail.com