Udarbejdelse af skitser

Udarbejdet skitse til tilbygning på enfamilieshus.

Skitseprojekt eller skitseforslag eller dispositionsforslag

Uanset om der er tale om et hus eller en tilbygning er fremgangsmåden den samme.

  1. Registrering af eksisterende bygninger + grunden med beplantning.
  2. Fastlæggelse af den nye bygnings funktionelle indhold.
  3. Skitsering i tæt samarbejde med dig.

Følgende foreløbige tegninger udarbejdes:

  • Plan, snit og facader i mål 1:100 af hele bygningen.
  • Situationsplan i mål 1:200
  • Rumlig afbildning (ikke nødvendigt, men kan tilvælges)

Hvis der undervejs opstår løse forslag, som du bør tage stilling til, tager vi et møde, hvor du kan komme med konstruktive input. 

Hvis dine ændringsforslag viser sig at kunne realiseres, ændrer vi tegningerne, indtil vi er helt enige om grundlaget for at søge myndighederne om byggetilladelse.

Pris på skitseprojekt

Du er altid velkommen til at kontakte Arikonsulent for at få en pris på et skitseprojekt.

Kontakt

+45 26 15 38 60
arkikonsulent@gmail.com