Vurdering af andelsbolig

Forskellige andelslejligheder.

Arkikonsulent tilbyder besigtigelse og udarbejdelse af vurderingsrapport af andelsboliger. Det inkluderer specifikationer på alle forbedringsarbejder, når du skal sælge. Vurderingsrapporten gælder i seks måneder.

Vurderingen udarbejdes i overensstemmelse med paragraf 5 i loven om andelsboliger. ABF’s (Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation) forbedringskatalog bliver anvendt ved fastlæggelse af afskrivningsperiodens længde, og ABF’s afskrivningskurve bliver anvendt ved beregning af nedskrivningsprocenten.

Der lukkes ikke op for skjulte konstruktioner og installationer.

Diverse godkendelser/tilladelser på arbejder udført af tidligere andelshavere bliver ikke kontrolleret.

Pris på andelsvurdering

Du er altid velkommen til at kontakte Arkikonsulent for at få en pris på en andelsvurdering.

Kontakt

+45 26 15 38 60
arkikonsulent@gmail.com